Интеллектуалдык менчик укуктарын

интеллектуалдык менчик укуктарын бузууга байланыштуу кандайдыр-бир коркунучтар же даттануу болгон учурда, укугу бузулган деп болжолдонуп жаткан өзгөчөлүгүн менен аныктоо үчүн төмөнкү анкетаны жана айыпталуучу Өнүм (дөр) аягына сураныч.

[Контакт-класс-7 404 "табылган жок"]